Wat is Bitcoin?

De maker van Bitcoin is de Japanner Satoshi Nakamoto. Dit is niet zijn/haar echte naam, maar een pseudoniem. De daadwerkelijke naam van de oprichter en bedenker van de Bitcoin is tot op de dag van vandaag onbekend. Met de Bitcoin had Satoshi de ambitie om een onafhankelijk, decentraal valutasysteem te ontwikkelen met zeer lage transactiekosten.
Een van zijn grootste motivaties was om een betaalmiddel te ontwikkelen dat het onmogelijk maakt om de economie te manipuleren, zoals wel bij papiergeld het geval is.

Hoe dat gebeurt is te lezen in onderstaand voorbeeld:

Stel dat een land 100 miljoen euro schuld heeft; om hier vanaf te komen, is het in theorie mogelijk om dit geld bij te drukken zodat de schulden betaald kunnen worden. Waar banken, afhankelijk van de economische situatie en de inflatie, onbeperkt geld kunnen drukken, is dat in dit geval niet mogelijk. In het protocol is vastgelegd dat er slechts een maximum van 21 miljoen BTC (Bitcoin) kan ontstaan. Hierdoor is de Bitcoin koers, net als bij goud, veel moeilijker te manipuleren.

De voordelen van Bitcoin
Er zijn meerdere voordelen ten opzichte van ‘normale’ valuta, en dat is ook de reden waarom de munt zo snel in waarde gestegen is. Veel mensen die er jaren geleden zijn ingestapt, zijn miljonair geworden. Zij zagen de potentie al in een vroeg stadium!

Decentraal
Het Bitcoin netwerk wordt niet door een centrale organisatie gecontroleerd. Elke computer die nieuwe munten maakt of transacties verwerkt is onderdeel van het gehele netwerk. Hierdoor is het in theorie onmogelijk voor een centrale autoriteit om zich met het geld van mensen (in dit geval Bitcoin) te bemoeien, zoals de CEB deed in 2013. Tijdens de economische crisis pakte de Centrale Europese Bank geld af van alle Cyprioten die meer dan € 100.000 op hun spaarrekening hadden staan. Dit zal met de Bitcoin niet kunnen gebeuren, omdat er geen centrale bank is die controle heeft over jouw digitale munten.

Transparantie
Iedere transactie of elke munt die wordt aangemaakt, wordt vastgelegd en opgeslagen binnen het netwerk; ook wel de blockchain genoemd. Computers over de hele wereld werken mee aan deze blockchain, die niet op een centraal punt wordt opgeslagen. Daardoor is de informatie on-manipuleerbaar en dus betrouwbaar en transparant.

Toegankelijk
Iedereen kan meedoen met Bitcoin door te minen of door transacties te doen.
Als je weleens een rekening hebt geopend bij een bank, weet je hoe omslachtig dit kan zijn; meerdere formulieren die je dient in te vullen en bijna al je privé-gegevens moet je afgeven. Oh ja, en het kost ook nog geld.
Een Bitcoin rekening, ook wel ‘wallet’ genoemd, is voor iedereen op de wereld gratis aan te maken, zonder veel gedoe.

Anonimiteit
Of nou ja, grotendeels wel. Hoewel in de blockchain alle Bitcoin rekeningen en transacties openbaar zijn in te zien, is er geen naam aan gekoppeld. Iedere persoon kan meerdere adressen aanmaken, zonder dat deze aan elkaar te connecten zijn. Maar als je eenmaal weet wie er achter de wallet zit dan kan je alles, met terugwerkende kracht, terugzien.

Snelle transacties
Je kan jouw valuta’s overmaken naar een ander adres, overal ter wereld. En dit in slechts een aantal minuten. Deze tijd is nodig om de overdracht te verifiëren. In de blockchain staan alle gegevens opgeslagen van rekeninghouders en hun bezit.

Nadelen?
Elke overdracht van valuta binnen de blockchain is onomkeerbaar. Als jij een hoeveelheid Bitcoin overmaakt naar iemand, kan je dit niet terugdraaien. De enige manier waarop je het terug zou kunnen krijgen is als deze persoon dit bedrag weer terug naar jou overmaakt. ‘Storneren’ is dus absoluut niet mogelijk met Bitcoins.

Een ander nadeel is dat het verifiëren van transacties heel veel energie kost. Dit levert veel kritiek op, aangezien er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid binnen de huidige maatschappij.